جزیره حسابداری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه رشته کارشناسی حسابداری
سایت های در دسترس

رزومه استاد بابک جمشیدی نوید

سال تولد: 1355

سوابق تحصیلی:

کارشناسی رشته حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه سال 1375 با معدل 78/18 فارغ التحصیل ممتاز

کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز سال 1378 با معدل 65/17

دکتری تخصصی رشته حسابداری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران سال 1391 با معدل 08/17

سوابق آموزشی:

15 سال تدریس درمقطع کاردانی وکارشناسی رشته های حسابداری، مدیریت بازرگانی و اقتصاد در دانشگاه های ذیل:

- دانشگاه رازی کرمانشاه

- دانشگاه آزاداسلامی واحد کرمانشاه

- دانشگاه آزاداسلامی واحد اسلام آبادغرب

- دانشگاه آزاداسلامی مرکزسنقر وکلیائی

- دانشگاه پیام نور مرکزکرمانشاه

- دانشگاه پیام نور مرکز هرسین

- دانشگاه جامع علمی-کاربردی کرمانشاه(سازمان مدیریت صنعتی کرمانشاه)

- دانشگاه جامع علمی-کاربردی کرمانشاه(مرکزآموزش عالی برق منطقه ای کرمانشاه)

- دانشگاه سما واحد کرمانشاه

5 سال تدریس درمقطع کارشناسی ارشد رشته­های حسابداری، مدیریت بازرگانی و مدیریت اجرائی دانشگاه­های زیر:

- دانشگاه آزاداسلامی واحدکرمانشاه

- دانشگاه آزاداسلامی واحد همدان

- دانشگاه آزاداسلامی واحد بروجرد

- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

- دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم وتحقیقات ایلام

تدریس در دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان و مدیران سازمان ها ودستگاه های اجرائی زیر:

-          سازمان امور مالیاتی استان کرمانشاه

-          برق منطقه ای استان کرمانشاه

-          بانک مسکن سرپرستی استان کرمانشاه

سوابق اجرائی دانشگاهی :

- رئیس دانشگاه آزاداسلامی واحد اسلام آبادغرب 1383-1382

- رئیس دانشگاه آزاداسلامی مرکزسنقروکلیائی 1385-1383

- معاون اداری و مالی دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم وتحقیقات کرمانشاه از 1390-1388

- مدیرگروه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزداسلامی واحدکرمانشاه از1387 تاکنون

- مدیرگروه کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم وتحقیقات کرمانشاه 1388

- مدیر گروه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات کرمانشاه 1390-1389

سوابق اجرائی غیردانشگاهی:

-          مدیرحسابداری شرکت غرب فلنچ(تولیدکننده لوله واتصالات فشارقوی)1376-1375

-          مدیر اداری و مالی شرکت تلاش فراگیر عمران غرب(مجری منطقه ویژه اقتصادی استان کرمانشاه)- وابسته به استانداری کرمانشاه 1381-1377

-          معاون اداری و مالی سازمان همیاری شهرداری­های استان کرمانشاه 1383-1381

-          مشاور مالی شرکت ایده پرداز زاگرس(نماینده انحصاری شرکت فولاد مبارکه اصفهان در استان کرمانشاه)، تولید کننده سازه های فولادی 1389-1388

-          مشاور مالی شرکت نمایشگاه­های بین المللی کرمانشاه 1391-1388

-          مشاور مالی شرکت پارس بیتومین، تولید کننده قیر صنعتی 1391-1387

-          مشاور مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه 1391-1390

سوابق پژوهشی:

تالیف کتاب:

-          تالیف کتاب حسابرسی یک  درسال 1388

-          تالیف کتاب حسابرسی پیشرفته در سال 1391

-          تالیف کتاب حسابداری میانه دو در سال 1391

مقالات لاتین:

-       Title: A clear look at internal controls.  2009. Journal: SSRN

 

-       Title: Analyzing effective elements in agile supply chain" 2011. Journal: Management science letters(ISC indexed)

   

-       Title: The study of the relationship between the capital structure and the variables of the value-based performance assessment. 2012. Journal: The International Institute for Science, Technology and Education (IISTE)  

 

-       Title: Investigating Studying the relationship between dividend and stock Liquidity in firms accepted in Tehran Stock Exchange. 2012. Journal: Journal of Basic and Applied Scientific Research (JBASR) (Thomson Reuters ISI indexed) 

 

-       Title: Investigating the Relation between Market Ratios and Stocks Short-Time Revenue in Tehran Stock Market. 2012. Journal: Journal of Advanced Social Research

 

 

-       Title: The Investigation of Web-Based Accounting and Its Effects on Financial Report. 2012. Journal: Journal of Advanced Social Research

 

-       Title: Ethics in Management Accounting: Moving toward Ethical Motivation. 2012. Journal: Research Journal of Finance and Accounting

 

-       Title: The Impact of Information Technology on Manufacturing Strategies and  Financial Performance. 2012. Journal;  Research Journal of Information Technology

 

-       Title:  Investigating the Relation Between Systematic Risk and Efficiency Indicators Based on Pricing the Financial Assets in Companies Accepted in Tehran Stocks. 2012. Journal: European Journal of Business and Social Sciences

 

-       Title: The Impact of Demographic and Psychological Characteristics  on the Investment Prejudices in Tehran Stock. 2012. Journal: European Journal of Business and Social Sciences

 

-       Title: A Performance Evaluation of Telecommunications Company in

Province of Elam Based on Balanced Score Card (BSC) From 2006 to 2011. 2012. Journal: Journal of Advanced Social Research

-       Title: The Study of the Relationship between the Capital Structure and the Variables of the Value-based Performance Assessment". 2012. Journal: Research Journal of Finance and accounting.

-       Title: The Effect of Accounting Information Quality on Liquidity Risk of Stock Listed Companies in Tehran Stock Exchange. 2012. Journal: Journal of Basic and Applied Scientific Research (JBASR) (Thomson Reuters ISI indexed) 

 

-       Title: Design and Implementation of Balance Scorecard System in  Iran's Gas and Oil Industries (A Case Study in Butan Gas Company in Ahvaz). 2013. Journal: Journal of Basic and Applied Scientific Research(JBASR) (Thomson Reuters ISI indexed)

 

-        Title: The Relationship between Stability Changes Unusual Free Cash Flow Remained the Persistence of Discretionary Accruals in Listed Companies the Tehran Stock Exchange. 2013. Journal:  Journal of Basic and Applied Scientific Research (JBASR) (Thomson Reuters ISI indexed)


-       Title: Survey Implementation Targeted Subsidies Law the Domestic Gas Consumers in Ilam. 2013. Journal: Journal of Basic and Applied Scientific Research (JBASR) (Thomson Reuters ISI indexed)

 

-       Title: How to Deal with Different Generations? Study of Generational Accounting in Iran. 2013. Journal: Journal of Basic and Applied Scientific Research (JBASR) (Thomson Reuters ISI indexed)

 

-       Title: Barriers to Exports of Small and Medium Companies (Case Study: Ilam Province). 2013. Journal: Journal of Basic and Applied Scientific Research(JBASR) (Thomson Reuters ISI indexed) 

                                                                                                                                                                                                                                                 

مقالات فارسی:

-          تالیف مقاله با عنوان "نقدی براصل اهمیت درحسابداری" و چاپ در ماهنامه حسابدار(ماهنامه تخصصی انجمن حسابداران خبره ایران) شهریورماه  1388

-          تالیف مقاله باعنوان "جایگاه حسابداری وگزارشگری در قرآن کریم" و چاپ در ماهنامه حسابدار(ماهنامه تخصصی انجمن حسابداران خبره ایران) دی ماه 1388

-          تالیف مقاله با عنوان "نگرشی مفهومی برمالیات برارزش افزوده و پیاده سازی آن درایران" و پذیرش چاپ در فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری (فصلنامه تخصصی انجمن حسابداری ایران) سال1388

-          تالیف مقاله با عنوان "XBRL پارادایم جدید برای گزارشگری مالی دراینترنت" و چاپ در فصلنامه حسابدار رسمی (فصلنامه تخصصی جامعه حسابداران رسمی ایران) سال1388 و پذیرفته شده به عنوان مقاله برتر در همایش نوآوری در نظام حسابداری، ابزار دستیابی به شکوفایی اقتصادی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

-          تالیف مقاله علمی-پژوهشی با عنوان "بررسی ارتباط تغییرات سود هر سهم وتغییرات بازده حقوق صاحبان سهام با تغییرات بازده سهام" و چاپ در فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی شماره 4 زمستان 88

-          تالیف مقاله علمی پژوهشی با عنوان "بررسی تاثیر به کارگیری اصول حاکمیت شرکتی بر رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران" و چاپ در فصلنامه علمی-پژوهشی مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی.

-          تالیف مقاله علمی پژوهشی با عنوان " مطالعه تاثیر عوامل محیطی بر ویژگی­های کیفی اطلاعات حسابداری (قابلیت مقایسه) و چاپ در فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات کمی در مدیریت دانشگاه ازاد اسلامی واحد ابهر. پاییز 1390.

کنفرانس­ها و همایش­های داخلی و خارجی:

-          تالیف مقاله با عنوان "هزینه­یابی هدف و مدیریت زنجیره عرضه" و پذیرش در همایش منطقه­ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه خردادماه 1387

-          تالیف مقاله باعنوان "مدیریت جامع کیفیت TQM " و پذیرش درهمایش ملی دانشگاه آزاداسلامی واحد بناب مهرماه 1387

-          تالیف مقاله باعنوان "XBRL پارادایم جدیدبرای گزارشگری مالی دراینترنت" و پذیرش به عنوان مقاله برتر به صورت سخنرانی درهمایش منطقه ای نوآوری در نظام حسابداری، ابزار دستیابی به شکوفایی اقتصادی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق اسفند ماه 1387

-          تالیف مقاله باعنوان "تولید ناب و توسعه پایدار" و پذیرش به عنوان مقاله برتر به­صورت سخنرانی درهمایش منطقه­ای چشم­انداز ایران درافق1404 مجمع تشخیص مصلحت نظام و دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج اردیبهشت ماه 1388

-          تالیف مقاله باعنوان "رویکردی نوین برمالیات برارزش افزوده واثرات پیاده سازی آن درایران" وپذیرش به عنوان مقاله برتر به صورت سخنرانی درهمایش ملی علمی-دانشجوئی مالیات برارزش افزوده اصفهان اردیبهشت ماه 1388

-          تالیف مقاله باعنوان "پیاده سازی مالیات برارزش افزوده و نقش آن برتحول اقتصادی درایران " و پذیرش به عنوان مقاله برتر به صورت سخنرانی در همایش ملی علمی-دانشجوئی مالیات بر ارزش افزوده اصفهان اردیبهشت ماه 1388

-          تالیف مقاله باعنوان "مداخلات راهبردی درفرآیند مدیریت تغییر" و پذیرش به صورت چاپ کامل درمجموعه مقالات درهمایش منطقه ای طراحی(مهندسی )مجدد جامع سازمان دانشگاه آزاداسلامی واحدآستارا دی ماه 1388

-          تالیف مقاله با عنوان " مروری جامع بر حسابرسی عملکرد مدیریت" و پذیرش آن در کنفرانس ملی حسابرسی عملکرد، دیوان محاسبات کشور مهرماه 1388

-          تالیف مقاله علمی-پژوهشی باعنوان "ارزیابی ظرفیت مسئولیت پاسخگویی مالی در دستگاه های دولتی استان کرمانشاه " و پذیرش به عنوان سخنرانی در همایش منطقه ای حسابداری دولتی و بودجه ریزی عملیاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس آذرماه 1389

-          تالیف مقاله باعنوان " مدیریت تغییر مبنا در حسابداری دولتی به منظور محاسبه قیمت تمام شده کالا و خدمات" و پذیرش به عنوان سخنرانی در همایش منطقه ای حسابداری دولتی و بودجه ریزی عملیاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس آذرماه 1389

-          تالیف مقاله با عنوان " قیمت گذاری: دولتی یا خصوصی؟ " و پذیرش در همایش منطقه ای حسابداری دولتی و بودجه ریزی عملیاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس آذرماه 1389

-          تالیف مقاله با عنوان " نظارت و کنترل ( دولت، مجلس و دستگاه های اجرایی) " و پذیرش در همایش منطقه ای حسابداری دولتی و بودجه ریزی عملیاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس آذرماه 1389

-          تالیف مقاله با عنوان " حسابداری دولتی و پاسخگوئی در برابر عملکردها " و پذیرش در همایش منطقه ای حسابداری دولتی و بودجه ریزی عملیاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس آذرماه 1389

-          تالیف مقاله با عنوان " اینترنت و کاربرد آن درحسابداری" و پذیرش در همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب اسفند1389

-          تالیف مقاله با عنوان " تئوری نمایندگی " و پذیرش در همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب اسفند1389

-          تالیف مقاله با عنوان " نقش فرآیند مهندسی مجدد (BRP) در برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) " و پذیرش در همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب اسفند1389

-          تالیف مقاله با عنوان " هزینه یابی کیفیت " و پذیرش در همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب اسفند1389

-          تالیف مقاله با عنوان " هزینه یابی و مدیریت بر مبنای فعالیت " و پذیرش در همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب اسفند1389

-          تالیف مقاله با عنوان " حسابداری بر مبنای محدودیت ها و حسابداری ناب، رویکردی نوین در بهبود کسب و کار تجاری " " و پذیرش در همایش منطقه ای بررسی راهکارهای ارتقاءمباحث حسابداری مدیریت در صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود اسفند1389

-          تالیف مقاله با عنوان " مدیریت کیفیت جامع از تئوری تا عمل " " و پذیرش در همایش منطقه ای بررسی راهکارهای ارتقاءمباحث حسابداری مدیریت در صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود اسفند1389

-          تالیف مقاله با عنوان " کاربرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت در زنجیره تامین و بهینه سازی آن با استفاده از شبیه سازی گسسته "  و پذیرش در همایش منطقه ای بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود اسفند1389

-          تالیف مقاله با عنوان " تبانی حسابرس و مودی: توهم یا واقعیت" و پذیرش در چهارمین همایش ملی سیاست­های مالی و مالیاتی ایران، شیراز 1389.

-          تالیف مقاله با عنوان "مدیریت تغییر مبنا در حسابداری دولتی به منظور افزایش ظرفیت مسئولیت پاسخگویی" و پذیرش به­صورت سخنرانی در همایش ملی رویکردهای نوین حسابداری دولتی، دانشگاه شمال- آمل اردیبهشت 1390

-          تالیف مقاله با عنوان "بودجه ریزی عملیاتی و مسئولیت پاسخگویی دولت" و پذیرش به صورت سخنرانی در همایش منطقه ای راهکارهای حسابداری و اصلاح الگوی مصرف، دانشگاه آزاد اسلامی مشکین شهر، اردیبهشت 1390

-          تالیف مقاله با عنوان "نقش بودجه ریزی عملیاتی در اجرای حسابرسی عملکرد" و پذیرش به صورت سخنرانی در همایش منطقه ای راهکارهای حسابداری و اصلاح الگوی مصرف، دانشگاه آزاد اسلامی مشکین شهر، اردیبهشت 1390

-          تالیف مقاله با عنوان "بودجه ریزی عملیاتی و ارزیابی عملکرد مدیران بخش دولتی" و پذیرش در همایش منطقه ای راهکارهای حسابداری و اصلاح الگوی مصرف، دانشگاه آزاد اسلامی مشکین شهر، اردیبهشت 1390

-          تالیف مقاله با عنوان"بررسی نقش واسطه­ها و ابزارهای مالی در رشد و توسعه اقتصادی" و پذیرش در همایش منطقه­ای جهاد اقتصادی و مولفه­های آن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور، اسفند 1390.

-          تالیف مقاله با عنوان"بررسی روند جریان سرمایه­گذاری خارجی در ایران طی سال­های 1388-1372" و پذیرش در همایش منطقه­ای جهاد اقتصادی و مولفه­های آن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور، اسفند 1390.

-          تالیف مقاله با عنوان:

"Study of Investment of Human Resources Development (R&D) in the Tourism Industry"

و پذیرش در اولین همایش بین­المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت. فارس شهریور 1390

-          تالیف مقاله با عنوان:

"Design and Implementation Balance Scorecard System in Educational Systems: A Case Study in Iranian Universities"

و پذیرش در کنفرانس بین­المللی انجمن تحقیقات حسابداری و مالی آفریقا. نیجیریه، نوامبر 2011

-          تالیف مقاله با عنوان:

"The Effect on the Components of Intellectual Capital on the Staff of Agricultural Bank of Iran"

 و پذیرش در چهارمین کنفرانس بین­المللی مدیریت سرمایه فکری. زنجان، اکتبر 2012.

-          تالیف مقاله با عنوان:

"A Study Integrated Marketing Communication relationship (Mixed promotional and Incentive) for Attracting Tourists in Kermanshah"

 و پذیرش در کنفرانس بین­المللی چنای هند، مارچ 2012.

-           تالیف مقاله با عنوان "بررسی تاثیر اجزای سرمایه فکری بر روی بهره­وری نیروی انسانی در بانک کشاورزی، مطالعه موردی شعب غرب کشور" و پذیرش در هشتمین کنفرانس ملی توسعه منابع انسانی، آبان 1391.

-          تالیف مقاله با عنون " طراحی و پیاده سازی سیستم ارزیابی متوازن در صنعت نفت و گاز ایران (مطالعه موردی شرکت بوتان گاز اهواز)" و پذیرش در اولین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران، بهمن ماه 1391.

طرح­های پژوهشی:

-          مجری طرح پژوهشی با موضوع"نقش نرم­افزارهای حسابداری درگزارشگری به­موقع شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران " سال 1386

-          مجری طرح پژوهشی با موضوع " مطالعه اهمیت و ضرورت آموزش اخلاقیات حسابداری مدیریت در دانشگاه­های ایران" سال 1391

-          همکار طرح پژوهشی با موضوع " مطالعه رابطه­ی بین فرسودگی شغلی و سلامت عمومی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه" سال 1391

-          همکار طرح پژوهشی با موضوع "      " سال 1391

سایر سوابق پژوهشی: 

-          سخنرانی علمی با موضوع" حسابداری شرکت های سهامی" درانجمن حسابداران جوان استان کرمانشاه سال 1387

-          سخنرانی علمی با موضوع "مالیات بر ارزش افزوده" انجمن علمی دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه. بهار 1389.

-          سخنرانی علمی با موضوع " مبانی نظری گزارشگری مالی در ایران" انجمن علمی دانشجویان حسابداری دانشگاه ازاد اسلامی کرمانشاه. بهار 1391.

-          مجری برگزاری سخنرانی علمی با موضوع "شفافیت اطلاعات مالی و بحران جهانی" در دانشگاه آزاداسلامی واحدکرمانشاه ، اردیبهشت ماه 1388

-          دبیراجرائی همایش منطقه ای با عنوان"تحولات حسابداری وحسابرسی در دو دهه اخیر" در دانشگاه آزاداسلامی واحدکرمانشاه، سال 1387                                                                                                                      

-          پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه درسال 1387 و تقدیرشده توسط ستاد هفته پژوهش و فناوری استان

-          راهنمایی و مشاوره و داوری ده ها طرح پژوهشی و حدود100پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته های حسابداری و مدیریت

* عضو پیوسته انجمن حسابداری ایران

* عضو انجمن حسابداران خبره ایران


برچسب‌ها: بابک جمشیدی نوید, فتانه رستمی, بهمن سعیدی پور, روناک رفیع پور, سید رضا حسینی
[ دوشنبه ۹ بهمن۱۳۹۱ ] [ 19:11 ] [ نویسنده: kianoush ]
وبلاگ تخصصی حسابداری

و هو اسرع الحاسبين (انعام -62)
و او سريعترين حسابرسان است

*اين وبلاگ در زمينه خدمات مالي و حسابداري- مقالات برگزيده- منابع كنكور- معرفي دانشگاهها- مديريت و امور بانكداري و ... فعاليت مي كند.

نكاتي در مورد وبلاگ:
*برای اطلاع از آخرین بروز رسانی ودریافت مطالب بر روی ایمیل خود در خبرنامه وبلاگ عضو شوید.

*كليه مطالب وبلاگ در قسمت (کلیک کنید) طبقه بندي شده است.

*براي مشاهده متن كامل هر مطلبي مي توانيد روي گزينه ادامه مطلب كليك كنيد.

*سوالات و نظرات خود را مي توانيد در قسمت آرشيو نظرات يا نظر بدهيد وارد كنيد.

*براي دسترسي سريع به سايتهاي مرتبط با موضوع حسابداري می توانید به قسمت (سایتهای در دسترس) مراجعه كنيد.

*برای اطلاع از بازدیدکنندگان میتوانید در پایین وبلاگ آمار را مشاهده کنید
** ** **** ** **
با تشکر kianosh karimi
Kianosh.karimi1991@yahoo.com

** ** **** ** **
*دوست گرامی و علاقمند به علم حسابداری سلام
با توجه به جستجوهایی که در زمینه حسابداری در اینترنت انجام دادم متاسفانه نتوانستم سایت و وبلاگی جامع درباره مباحث حسابداری پیدا کنم .به همین دلیل برآن شدم تا با جمع آوری مطالبی کاربردی از تجربیات اساتید و سایر سایتهای مرتبط و کتابهای مرجع وبلاگی جامع و تخصصی در زمینه حسابداری ایجادنمایم .امیدوارم با نظرات و پیشنهادات سازنده خود بنده را در این رابطه یاری نمائید

** ** **
بنام یگانه حسابدار حسابرس که ترازنامه سند اندوخته هرکس را بدون حساب سازی برایش تدوین می کند و مالیاتی اضافه بر دارایی او و اندوخته هایش نخواهد بست و تلفیقی بودن محافظه کاری و رضایت طرفین صورت نخواهد داد.

** ** **
امير مؤمنان امام على(عليه السلام) مى فرمايد:
«وزِنُوا أَنْفُسَکمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُوزَنُوا وَ حَاسِبُوهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تُحَاسَبُوا»؛
بندگان خدا، پیش از آنکه سنجیده شوید خود را بسنجید، و قبل از اینکه به حسابتان برسند، حساب خود را محاسبه کنید.

** ** **
مناجات با یک حسابرس
- ای حسابگر آسمانها و زمین
و ای حسابدار کائنات
و ای حسابرس عالمیان

- ای خدائی که افتتاحیه و اختتامیه همه حسابها در دست توست ،
مرا سعادتی ده تا افتتاحیه اعمالم با یاد تو
و اختتامیه آنها با رضایت تو همراه باشد.

- الهی ! اگرچه ذره ای ازحسابهایم را
گریزی ازعدل تو نیست
این حسابهای ناموزون
مرا به فضل بی کرانت
ببخش و بیامرز .

- تمام دارائی هایم بار سنگین گناهان است
و ترازنامه اعمالم حقوق صاحبان ندارد
و هرچه هست بدهی است .

- کریما! دارایی هایم را آکنده از ایمان کن
و بدهی هایم را به حساب مطالبات بخشیده شده منظورکن .

- خدایا ! جسم و روحم را توفیق ده
تا هر چه استهلاک انباشته جسم
بستانکارتر می شود ،سرقفلی روحم
بدهکارتر شود.

پروردگارا ! قسمت میدهم
صورتهای اعمال مردود مرا
به لطف وکرامتت مقبول کن
و پاداش بهشت را در مجمع عمومی قیامت
نصیب من گردان

آمين یا رب العالمین

** ** **
به نام خداي حسابگر و حسابرس ،حسابدار زمين و آسمان و هر آنچه در اوست.
هم او که افتتاحيه و اختتاميه‌ي همه‌ي کتاب‌ها و حساب‌ها است.
ترازش هميشه موزون است و موجودي‌هايش همواره در فزون.
مطالبات مشکوک الوصولي ندارد، زيرا کسي از قدرت لايزال او نمي‌تواند بگريزد.
استهلاک انباشته محاسبه نمي‌کند چون در سيطره‌ي حسابداري او چيزي بي‌ارزش نمي‌شود. به کسي ماليات نمي‌دهد و از کسي به ناحق چيزي نمي‌گيرد.
نه شرکت سهامي است و نه تضامني. هيچ شراکتي با احدي ندارد.
خود مالک است و بي‌رقيب.
تلفيق و ادغام و ترکيب در حوزه‌ي شخصيتش پيش‌بيني شده است.
حسابداري تورمي ندارد، زيرا ارزش‌ها در نظرش تغيير ناپذيرند.
حسابداريش آن‌قدر خالص است که دوره‌ي مالي در آن تعريف ناشدني و واحد پولي در آن بي‌معنا است.
عملکرد او به دوره‌ي محدودي منحصر نيست و ازل تا ابد را در بر مي‌گيرد.
تداومش يک فريضه نيست، بلکه يک اصل و حقيقتي محض است.
مديريتش حسابداري و حسابداريش مديريت که بر مدار عدالت استوار است و به مثقال و ذره هم مي‌رسد و چيزي از قلم نمي‌افتد.
فضل و بخشش او بر محور اهميت مي‌چرخد و سرمايه‌ي بندگان اميدواري به اوست و همان است که رهايي‌بخش آنان از حساب و کتاب روز جزا خواهد بود .

** ** **
باشد تا هزینه ای غیر قابل قبول و فزون مخارج بر منافع برای شما عزیزان ایجاد نگردد
تا کسی بدهکار نشود و حاصل سود و زیان افراد حقیقی و حقوقی این مجموعه مشمول اهمیت دو چندان واقع شود
و با در نظر گرفتن حساب های فی مابین و تحت کنترل ذخیره ای باشد برای فردایمان ....

امید در این آشفته بازار بورس ، افزوده سهام علم ودانش مان هر روز بر خزانه معرفتی مان انباشته گردد

تقدیم به تمام ذی نفعان ، ذی حقان و ذی علاقه های دوست داشتنی و دوستان عزیز دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه وجامعه قسم خورده حسابداری ایران زمین.

آی پی کامپیوتر شما
امکانات وب

Powered by WebGozar